Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

21:07
21:01
1614 6d2e 500

October 20 2018

21:39
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
20:53
20:52
1243 be7a 500
20:32
3242 e8c5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka

October 09 2018

19:17
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
19:11
0030 1150 500

October 05 2018

20:52
20:52
20:46

Gentle Waves

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaNemours Nemours
19:10
4127 57f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAnilorak18 Anilorak18

October 03 2018

21:21

September 28 2018

21:15
0808 a4e6 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaagp agp
08:56
6623 dae8
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viafolie folie
07:59
3330 3e61 500
07:56
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaForestMan ForestMan
07:11
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarzzkropka rzzkropka
07:10
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
06:10
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl